Privacy & Cookies Verklaring

Privacy & Cookies verklaring

Global-e Datacenter B.V. respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website.
Dit Privacy & Cookies beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van onze (mobiele) website. De informatie die Global-e Datacenter B.V. over u verkrijgt, wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt. Hierbij houdt Global-e zich aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Privacy
Via onze website (www.global-datacenter.nl) worden persoonlijke gegevens verzameld. Wij vragen op onze website alleen om deze gegevens als u een demo aanvraagt, een leaflet downloadt, als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of als u een expert wilt spreken door te klikken op de button ‘spreek een expert’. Al deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijke informatie behandeld, wij verkopen deze persoonlijke gegevens niet en geven deze informatie niet door aan derden.

Cookies
De website van Global-e Datacenter maakt gebruik van cookies: cookies worden gebruikt voor een zo goed mogelijke werking van de website.

Wat zijn cookies?                                                                                                                            Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw apparatuur (zoals PC, notebook en smartphone) achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt, zoals Microsoft Edge, Chrome, Safari en Firefox, om deze cookies op uw apparatuur op te slaan. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan weer naar deze website teruggestuurd worden, wanneer de website opnieuw wordt bezocht.

Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers onze website gebruiken, maken we gebruik van Google Analytics. Via onze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen, analyseert Google voor ons en met deze informatie kunnen we onze website optimaliseren. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en zodoende niet als persoonsgegeven herleidbaar.

Privacy algemeen
Global-e Datacenter B.V. verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens, tenzij u deze zelf, bewust, aan ons heeft verstrekt. U kunt onze website dus anoniem bezoeken.

Neemt u zelf contact met ons op, dan zullen we de door u opgegeven naam en het door u gebruikte e-mail adres opslaan. Dit doen wij ook als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief. Vraagt u een offerte aan of wordt u klant van Global-e Datacenter B.V., dan worden uw contactgegevens (NAW, telefoonnummer en KvK-nummer) opgeslagen.

Doel
De verzamelde gegevens worden enkel en alleen gebruikt om contact op te kunnen nemen, zoals het beantwoorden van vragen of het toezenden van documenten (leaflets, offertes). U ontvangt alleen onze nieuwsbrief als u zich hiervoor expliciet heeft aangemeld. Wanneer u zich uitschrijft voor onze nieuwsbrief dan worden uw gegevens direct uit onze database verwijderd. Persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt of aan derden verstrekt.

Veilige verwerking
Global-e Datacenter B.V. heeft alles in het werk gesteld om persoonsgegevens veilig te verwerken en veilig op te slaan, zowel technisch (veilige website, wachtwoorden, encryptie, etc.) als organisatorisch (need-to-know).

Inzagerecht
U heeft het recht om inzicht, correctie en verwijdering van uw gegevens te vragen. Stuur bij vragen een e-mail naar info@global-datacenter.nl.
Wij verwerken echter geen persoonsgegevens door middel van de geplaatste cookies. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de cookies door de social media kanalen. De gegevens die wij door middel van Google Analytics verkrijgen zijn niet tot individuele personen herleidbaar.

Wijzigen van het Privacy & Cookies beleid
Global-e Datacenter B.V. behoudt zich het recht voor om dit Privacy & Cookies beleid aan te passen en adviseert u dan ook om regelmatig te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Dit Privacy en Cookies beleid is laatst gewijzigd op 17-03-2021.