zeekabels

Staat van de Digitale Infrastructuur

‘De staat van de Digitale Infrastructuur’ als onderdeel van de Strategie Digitale Economie verschijnt deze maand.
Hierin ligt de nadruk op de noodzaak tot voortdurende investeringen in datacenters, cloud en zeekabels om te voorkomen dat Nederland, ondanks de top 3 positie in Europese connectiviteit, achterblijft.

Een goede digitale infrastructuur is cruciaal voor het vestigingsklimaat, het huidige en toekomstige verdienvermogen, en vormt de basis van de digitale economie. Datacenters zijn dus noodzakelijk! Meer lezen over deze publicatie? Dat kan via Dutch Datacenter Association.