marktmonitor datacenter

IT en Digitale Infrastructuursector snelst groeiende sector van Nederland

Het rapport ‘IT en digitale infrastructuur in Nederland’, dat onlangs is gepubliceerd laat zien dat digitalisering dient als het vertrekpunt voor belangrijke overgangen. Het marktrapport benadrukt de onmisbaarheid van de IT- en Digitale Infrastructuursector als katalysator voor de opkomende economie.
Deze opkomende economie kenmerkt zich door inclusiviteit, openheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid, duurzaamheid en digitalisering.

Stijn Grove, directeur van de Dutch Data Center Association, licht toe: “Nederland speelt een cruciale rol als knooppunt voor IT en digitale infrastructuur. Het IT-ecosysteem in Nederland is van vitaal belang om de belangrijkste internationale en nationale veranderingen te realiseren. De sector vormt de basis voor het toekomstige duurzame verdienmodel van Nederland.”

Verantwoording De marktmonitor “IT & Digitale Infrastructuur in Nederland” is gebaseerd op onderzoek van Partner Navigator, gegevens en analyses van Rabobank, en data uit monitoring door het CBS, de Kamer van Koophandel en tal van andere rapporten en bronnen over digitalisering in Nederland. Het rapport geeft inzicht in de economische impact van IT en digitale infrastructuur in Nederland op diverse niveaus, van sector tot regio.

Download de marktmonitor hier.