ISO27001 & ISAE3402

Global-e Datacenter is de komende 3 jaar weer gecertificeerd voor de ISO27001. Hier is het afgelopen half jaar hard voor gewerk door onze Security Officer van Global-e Information security & Privacy.  Door het inzetten van de juiste maatregelen en structuren van processen hebben we de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de diensten van de organisatie voor de komende jaren weer op scherp gezet. Door dit actief te monitoren controleren we constant de kwaliteit, dat is nodig in deze dynamische wereld.

Ook de ISAE3402 is binnengehaald. Door de geslaagde audit sluiten we 2020 met trots af, en blijven we ons in 2021 bezighouden met de actualiteiten rondom informatiebeveiliging. Dit is geen project, maar een visie. Deze wordt op hoog niveau nagestreefd, en waar mogelijk alsmaar hoger in het nieuwe jaar!